Кафедра латинского и иностранных языков
Центр межкультурной коммуникации
Лингвистический Интернет-марафон “Language of Science” / Linguistic Internet Marathon “Language of Science”, ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
Внимание - «КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ»

Международная олимпиада по английскому языку среди обучающихся медицинских и фармацевтических вузов (для участников из России)
THE 4th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE COMPETITION FOR MEDICAL AND PHARMACEUTICAL STUDENTS (for foreign participants)
Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним.
Л.Н. Толстой
Авторизация - ВХОД

Добро пожаловать на страницу II Международной олимпиады по английскому языку среди обучающихся медицинских и фармацевтических вузов

Список участников личного первенства


1. Абзалилова Э. Р.
2. Абдисаматова З. А.
3. Абдрахманова Д. Ф.
4. Аболмасов Д. Е.
5. Аверина К. П.
6. Аверьянов И. Д.
7. Аверяскина М.
8. Адаменко А. А.
9. Адамян В. Л.
10. Адонин В. В.
11. Азбель М. С.
12. Айзенберг Б. Е.
13. Аккулова А. Н.
14. Аксенова М. А.
15. Алиева Р. Ф.
16. Амиев Э. Г.
17. Анарбаева С. А.
18. Андреенко А. И.
19. Анисимова В. А.
20. Антипова Е. С.
21. Антонова А. В.
22. Аршакян М. А.
23. Афанасьев Э. Ю.
24. Афонина М. С.
25. Ахмадуллина Д. И.
26. Ахмедова С. З.
27. Ахметзянова Г. Ф.
28. Ахтямова Р. А.
29. Ашихмина Ю. Н.
30. Бадыраа Ч. С.
31. Базаева О. М.
32. Баймухамбетова Д.
33. Бактыбек кызы Н.
34. Бакулин Е.
35. Балданов Н. Б.
36. Балденкова М. В.
37. Банщикова А. Н.
38. Баранова Д. Г.
39. Баранова Ю. Е.
40. Бардышева М. А.
41. Бартенева А. О.
42. Барышева Е. Р.
43. Барышникова В. В.
44. Белова Е. А.
45. Берсенева К. И.
46. Бикмуллина Д. Р.
47. Боладис Р. О.
48. Бортникова Я. А.
49. Ботькин И. А.
50. Брянзина Л. Д.
51. Бугаева В. Р.
52. Булгаков Д. А.
53. Булгаков К. Г.
54. Булыгина Е. В.
55. Булычева В. С.
56. Бутакова Е. М.
57. Бушуев Д. Д.
58. Быстров А. М.
59. Вандич И. В.
60. Васильев В. А.
61. Васильева В.
62. Васильева П. А.
63. Васильченко М. К.
64. Васина Д. Д.
65. Васяева Л. Р.
66. Великанова А. В.
67. Веселов В. А.
68. Власова Я. А.
69. Во Д. Н.
70. Войтина С. С.
71. Войтова А.
72. Волкова А. Е.
73. Волкова Т. С.
74. Воронина А. Г.
75. Вяткина Ю. С.
76. Гагулина Н. А.
77. Гадельшина Т. Э.
78. Галбацов Д. Ф.
79. Галеева Р. М.
80. Герасимова Е. С.
81. Гиниятуллина Д. Д.
82. Головков Э.
83. Голощапова И. М.
84. Голуб Е. А.
85. Гольцева М. С.
86. Гоманкова Т. С.
87. Гордеева Д. Н.
88. Горохов А.
89. Грибакина А. Д.
90. Грибова Д. А.
91. Григорьева А. А.
92. Гриф В. Г.
93. Грицко К. В.
94. Грязнов Н. Н.
95. Гулина С. А.
96. Гурова Н. Ю.
97. Гусева А. М.
98. Гуслякова А. А.
99. Гусяков В.
100. Гюрджян Э. С.
101. Давлетшина А. Р.
102. Дадеко Д. А.
103. Данилов А. А.
104. Данилова А. В.
105. Даутова Д. К.
106. Девяткин И. О.
107. Дегидь А. В.
108. Дедкова Е. А.
109. Деев Е. В.
110. Демиденко Е.
111. Дербина Д. С.
112. Деффо А. Д.
113. Джастина Б.
114. Джикия И. З.
115. Добразова Д. А.
116. Долгих Д. Ю.
117. Доль А. Д.
118. Дроздова Т. А.
119. Дубинина М. С.
120. Дьякова А. В.
121. Дьячков С. А.
122. Дятлов К. Д.
123. Евтехова В. А.
124. Егиазарян Г. А.
125. Егорова Д. В.
126. Егорская А. Т.
127. Елисеева А. В.
128. Елькин Н. В.
129. Ельшина Ю. В.
130. Емельянова А. А.
131. Емельянова О. Н.
132. Епифанцева А. Г.
133. Ербягина Д. А.
134. Ерёмина К. С.
135. Ершова М. В.
136. Ефимова И. С.
137. Жанетова М. М.
138. Жапова С. О.
139. Жигалова И. О.
140. Жиркова Л. Н.
141. Жукова Е. Д.
142. Жукова М. А.
143. Журавлева А. С.
144. Журавлева В. А.
145. Забабурина П. И.
146. Загорнюк А. И.
147. Зайцев А. И.
148. Закалин Е. А.
149. Залалдинов А. А.
150. Залогина Е. В.
151. Замятин Н. А.
152. Зарипова Г. Р.
153. Захаркина А. Е.
154. Зеленская К. А.
155. Зубкова А. А.
156. Иванов А. Э.
157. Иванова А. Е.
158. Иванова Л. А.
159. Ильма Д. Р.
160. Ишмуратова А. А.
161. Йай С. И.
162. Казакова В. Е.
163. Калачева Е. П.
164. Калиничева Ю. А.
165. Калинтеева В. В.
166. Кануникова Я. С.
167. Караев А.
168. Карасёва В. И.
169. Карачевцева Е. С.
170. Кемарская Р. Ю.
171. Керимова Г. Р.
172. Кертик-оол А. Д.
173. Кибалин И. Д.
174. Ким А. Б.
175. Кирпикова Д.
176. Кирсанова В. В.
177. Кисельников А. П.
178. Кислов Г. Л.
179. Киуру А. В.
180. Клименкова В. В.
181. Коваленко А. С.
182. Коваленко Е. С.
183. Кожевникова Д. Н.
184. Козлов Н. Ю.
185. Козлова А. А.
186. Кондрашева Д. О.
187. Кондрашова Ю. С.
188. Коновалов И. П.
189. Кононенко С. Д.
190. Коробкова А. С.
191. Коробкова А. С.
192. Коростоянова Е. А.
193. Коряк Д. А.
194. Косолапова А. С.
195. Костогорова Е. А.
196. Кохан Я. Н.
197. Кочетков В. А.
198. Кочеткова Т. А.
199. Кошкина Е. В.
200. Крейзер К. И.
201. Крекотень М. А.
202. Кретова Я. В.
203. Кротова Т. Б.
204. Крюков А. С.
205. Кудряшова Н. А.
206. Кузина С. А.
207. Кузнецова Л. В.
208. Кузьмин В. И.
209. Куклина Е. С.
210. Куличкина А. А.
211. Курашина А. Д.
212. Курбаева В. П.
213. Кургузикова Ю. Ю.
214. Куренков И. В.
215. Кустов К. М.
216. Кутлубулатова Л. И.
217. Лаптева А. Е.
218. Ларина А. К.
219. Лебедева Т. В.
220. Лебедь А. А.
221. Легензова Е. А.
222. Леонова В. А.
223. Ли О.
224. Литвин А. А.
225. Логинова В. А.
226. Лойко Д.
227. Люций Н.
228. Лях А. С.
229. Макаева А. А.
230. Макаров В. И.
231. Макаров Д. Е.
232. Макарова А. В.
233. Макарова М. А.
234. Макацария А.
235. Максимяк А. С.
236. Маланова М. Д.
237. Малышева А. Д.
238. Мамоноа А. Д.
239. Мансурова А. С.
240. Маркова Н. Ю.
241. Мартиросов Д. С.
242. Мартыненко В. С.
243. Мартыненко М. Н.
244. Марченков М. Н.
245. Матвеева А. А.
246. Маширапова Г. С.
247. Меньщикова Е. О.
248. Мигачев А. С.
249. Микусев Б. Г.
250. Миназетдинова З. С.
251. Мирзоев А. А.
252. Мирзоев Ф. А.
253. Мирова М. Н.
254. Мироненко К. В.
255. Миронова А. В.
256. Миронова В. И.
257. Митрофанова А. В.
258. Михайлов В. В.
259. Михайлова Н. К.
260. Могильникова В. В.
261. Мозолева Е. А.
262. Мокеева Ю. К.
263. Монакова В. С.
264. Монгуш В. И.
265. Моргорова Е. Р.
266. Морозова А. А.
267. Мосиенко С. П.
268. Москалев П. В.
269. Музаффарова М. Ш.
270. Муклаева М. А.
271. Мураева В. С.
272. Муратова А. Р.
273. Муродова М. Б.
274. Мурычева Н. Д.
275. Мусанов А. Н.
276. Мухина А. А.
277. Мыльникова А. П.
278. Мягкова А. М.
279. Мян С. Е.
280. Насирова С. Р.
281. Науменко М. Р.
282. Наумова Е. А.
283. Неверов В. С.
284. Нёма Д. И.
285. Нерсесян Г. А.
286. Нецаетай С. Р.
287. Никифорова Е. А.
288. Николаев Н. Н.
289. Николаева Е. Ю.
290. Никонова В. А.
291. Никонорова А. С.
292. Нимажапова А. Б.
293. Новиков Я. С.
294. Новикова Д. А.
295. Новикова К. С.
296. Новикова М. С.
297. Нумонов Д. Н.
298. Нуруллин С. А.
299. Ныркова М. С.
300. О-Жи-Хо А. Е.
301. Овсепян С. А.
302. Олейник В. А.
303. Олемская А. А.
304. Олифер Я. С.
305. Опанасенко А. А.
306. Орлова А. А.
307. Осиюк А. В.
308. Осколкова Е. С.
309. Очирова А. С.
310. Ощепкова П. В.
311. Павленко М. А.
312. Павлова Я. А.
313. Панкова Д. И.
314. Парников И. В.
315. Парсегова А. И.
316. Паршина А. Ю.
317. Пензев Р. К.
318. Пермякова М. И.
319. Петренко Н. И.
320. Петрова А. П.
321. Петрова Д. Н.
322. Петрова Ю. С.
323. Петрушина В. В.
324. Пилосян Л. А.
325. Платонова В. Ю.
326. Плешков В. В.
327. Поддубная Е. А.
328. Полунина Г. А.
329. Поляков А. Р.
330. Полякова В. Д.
331. Полякова К. В.
332. Попова Е. Ю.
333. Попова К.
334. Попова Л. А.
335. Попова Р.
336. Потемкин Д. С.
337. Потехина Ю. В.
338. Прасолова Э. В.
339. Привалова Т. С.
340. Прокопьева А. С.
341. Протопопова В. Д.
342. Прохорова А. Л.
343. Птицына С. П.
344. Пужак Н. А.
345. Пухляк А. Д.
346. Пяткова Д. Е.
347. Радикова Е. А.
348. Рахмонзода М. А.
349. Рева А. Ю.
350. Резуненко К. С.
351. Реутов Е. Н.
352. Реутова П. А.
353. Ризаева Е. М.
354. Родионова К. В.
355. Родионова Я. С.
356. Романова А. А.
357. Романова А. Н.
358. Романова А. О.
359. Романович В. И.
360. Рудакова В. Ю.
361. Русских А. П.
362. Русских Д. А.
363. Саая С. А.
364. Сабашникова Е. С.
365. Савичев В. С.
366. Садекова М. А.
367. Салахов К.
368. Салахова Р. И.
369. Саликова В. М.
370. Сальманова А. И.
371. Самвелян А.
372. Самко Н. А.
373. Самылкин Г. А.
374. Саперова А. А.
375. Сафина А. Э.
376. Сафина Д. М.
377. Сафонова Н. А.
378. Сахабудтинова Д. Р.
379. Свентицкая И. М.
380. Свинобоева А. И.
381. Свистакова М. В.
382. Себаочжай И. А.
383. Себякина И. Д.
384. Северухин А. В.
385. Седельникова Ю. С.
386. Семаков А. А.
387. Сергеева А. А.
388. Сергеева А. В.
389. Серёгина В. Ю.
390. Симанский Е. В.
391. Синиченков Д. С.
392. Скворцова С. Е.
393. Скобелина Т. И.
394. Скодорова А. Д.
395. Смирнов Н. Н.
396. Смирнова В. Э.
397. Смык Р. В.
398. Собакина Е. Ю.
399. Собакина Е. Ю.
400. Согоян А. С.
401. Созонтова Н. И.
402. Соларева М. Е.
403. Соловьёва Е. А.
404. Солонкина А. Д.
405. Спирина Ю. А.
406. Старовойтова О. О.
407. Старцева С. С.
408. Стерхова А. О.
409. Столбов С. М.
410. Стурлис А. Л.
411. Супрун А. А.
412. Сухаринова К. Р.
413. Сытниченко Б. А.
414. Тарасова М. Д.
415. Ташбулатова Э. М.
416. Тепляшина Е. И.
417. Терехов П. Д.
418. Титов Р. А.
419. Тихонова В. В.
420. Томаев Ю. О.
421. Торесен С.
422. Трескот Н. Д.
423. Трофимов А. П.
424. Трошина А. В.
425. Турбина Т. С.
426. Туренко Е. Н.
427. Тюменева Ю. С.
428. Тягунова А. С.
429. Угай О. И.
430. Угловская А. С.
431. Углонова С. Т.
432. Уланова А. А.
433. Умарова Н. М.
434. Унарова Д. Ф.
435. Урясова М. Д.
436. Усенко В. А.
437. Устименко А. Ю.
438. Фаер Е. А.
439. Файзуллина А. М.
440. Федоринин А. А.
441. Федоров В. В.
442. Федорова А. С.
443. Федотов А. С.
444. Федотовская Е. Г.
445. Федяева Т. В.
446. Филатова А. Е.
447. Филимонов А. А.
448. Филимонова Е. И.
449. Филимонова О. В.
450. Филоненко А. Д.
451. Фомина А. Д.
452. Фомина Е. В.
453. Фомина Е. В.
454. Фомина Е. О.
455. Фоминова Е. А.
456. Фролова О. В.
457. Хайминова Ю. Е.
458. Хайруллин Э. Р.
459. Харанутова Н. Б.
460. Хисамутдинова Р. Т.
461. Хобракова А. С.
462. Хоконова А. Р.
463. Хохлова Е. А.
464. Храмцов В. К.
465. Хрустова Е. А.
466. Худолеева М. В.
467. Хювенен П. А.
468. Царьков Е. А.
469. Цветкова К. Ю.
470. Цикунова Е. В.
471. Цимбалова К. А.
472. Цховребова Р. Г.
473. Чаббаров Ю. Р.
474. Чавкунькин В. Ф.
475. Чеботарева В. О.
476. Чевычелов А. Г.
477. Челышева А. А.
478. Черепанов Р. Г.
479. Чернова Е. А.
480. Чернышова Е. О.
481. Чертухин В. О.
482. Черяпина А. В.
483. Чигарева М. Л.
484. Чикиндин А. Д.
485. Чиченцева Т. С.
486. Чувина А. А.
487. Чудиевич С. Н.
488. Чумак Е. М.
489. Чуракова С. Д.
490. Шабалина О. С.
491. Шагирова А. Б.
492. Шамилова Н. М.
493. Шаповалов С. В.
494. Шарыкина А. А.
495. Шахматова Н. В.
496. Шашко К. С.
497. Шевченко М. В.
498. Шереметьева М.
499. Шефибейли А. И.
500. Ширшова Е. М.
501. Шитова Ю. А.
502. Шихирина А. А.
503. Шуклин Д. А.
504. Шуклина Ю. Р.
505. Шураева К. М.
506. Щербакова В. А.
507. Щербинина А. В.
508. Эверстова Л. В.
509. Юдина С. А.
510. Юневич А. С.
511. Юсупбаева А. Т.
512. Яговкина И. В.
513. Яковенко А. А.
514. Яловая А. В.
515. Яргина О. А.
516. Ярмамедова О. М.
517. Abdelhamed Abozeid Ali A.
518. Abdo Ahmed Y.
519. Ahmed Abo Elhamd A.
520. Ahmed Mohamed Mansour R.
521. Al hosseini Al said Ali A.
522. Annaev S. A.
523. Atef Hassan Taha M.
524. Avenina S.
525. Ayman Mounir S.
526. Baktybayeva G. A.
527. Basarova A. M.
528. Bekmukhambetova A. E.
529. Blūma K.
530. Chagay N. S.
531. Dana A. M.
532. Dashimov A. S.
533. Elprens Abd Elkader mostafa E.
534. ELSABBAHY L.
535. Emad Said Mohamed D.
536. Ernazar E. M.
537. Gabdusheva G. D.
538. Grosmane A.
539. Hamed Awaad Mohamed Sallam Y.
540. Hassane El-Khayat E.
541. Ibragimova K. N.
542. Islam S. G.
543. Ismagulov A. K.
544. Kavaliova K.
545. Kaya F.
546. Khaled Abdellah Abdallah M.
547. Khaled Ali Abdelhalen Z.
548. Khamess S.
549. Kim E. V.
550. Kor &.
551. madny mahmoud mohamed abd elra M.
552. Mamyan E. E.
553. Medhat Ali Helal N.
554. Mendikhan A. M.
555. Moawad Youssef ELBehairy R.
556. Mohamed Al kamel S.
557. Mohamed El-Maghawry N.
558. Mohammed Abd Elrazik A.
559. Mohammed Ghalwash S.
560. Mukashev B. T.
561. Mukhit Z.
562. Nurgali F.
563. Nurmaganbet A. R.
564. Osipov P. A.
565. Pirov R.
566. Pulotov I. I.
567. Qodirov N.
568. Ragab El-khoreby E.
569. Sairanov D. A.
570. Sambetova D. Y.
571. Sat D. M.
572. Sebahat Demirkol B.
573. Seitmambet D.
574. Shynggis K.
575. Taha Alshandidy M.
576. Tarek Ahmed Youssef El Sayed H.
577. Turebaeva A. E.
578. Yeleuova Z. S.
579. Yerniyaz Yessenniyazuly M.
580. YILMAZ YOZGAT C.
581. Yousri Abd el moneam A.
582. Zhanabergenova A. E.
583. Zhumashev M. B.

Назад